ระบบรายงานข้อมูลเยี่ยมบ้านสำหรับผู้บริหาร

Smart COC เขตสุขภาพที่ 4

ช่วง 08-11-2019 ถึง 08-12-2019
กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง


ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :08-12-2019 15:16:56พิมพ์

เปรียบเทียบการจำแนกระดับความรุนแรงของ case coc ภายใน เครือข่าย

จังหวัด วันเริ่มใช้ COC case ทั้งหมด case ระดับ1 case ระดับ2 case ระดับ3
นครนายกนครนายก 11/03/2562 206 162 19 25
นนทบุรีนนทบุรี 18/07/2561 391 298 55 38
ปทุมธานีปทุมธานี 01/03/2561 482 346 63 73
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา 20/03/2561 397 209 125 63
ลพบุรีลพบุรี 09/01/2562 965 733 130 102
สระบุรีสระบุรี 03/05/2560 930 667 153 110
สิงห์บุรีสิงห์บุรี 04/03/2562 256 208 28 20
อ่างทองอ่างทอง 01/06/2561 341 240 60 41
รวมทั้งเครือข่าย 3968 2863 633 472

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :08-12-2019 15:16:56
ติดตามข้อมูลผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน COC
ระหว่าง 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 ได้ทางลิงค์ชื่อจังหวัดด้านล่าง..

นครนายกนครนายก นนทบุรีนนทบุรี ปทุมธานีปทุมธานี
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา ลพบุรีลพบุรี สระบุรีสระบุรี
สิงห์บุรีสิงห์บุรี อ่างทองอ่างทอง

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพศ.สุรินทร์ 044-511757
Powered By : www.swanihealth.com